Szkoła Muzyczna im. Juliusza Zarębskiego

Juliusz Zarebski

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczyna się

1 września 2014r. o godz. 18°°.

Zebranie z nauczycielami instrumentu

oraz zapisy do grup teoretycznych

w dniach 2,3,4 września.

Plan zajęć teoretycznych w zakładce

organizacja roku.


ZEBRANIA Z RODZICAMI – NAUCZYCIELE TEORII

WTOREK 02.09.2014  - P. Stanisława Trawczyńska – sala nr 16

godz. 16;45            klasa IV b, IV c

godz. 17;30 – 18;00    klasa V b, VI b

ŚRODA  03.09.2014 – P. Lidia Okołotowicz – sala nr 11

godz. 16;00  klasa I b

godz. 17;00    klasa II b, III b

CZWARTEK 04.09.2014 – P. Anna Pawelec – sala nr 16

godz. 16;00   klasa IV a

godz. 17;00   klasa V a

godz. 17;45   klasa VI a

WTOREK 02.09.2014 – P. Maria Piciw – sala nr 1

godz. 17;00  klasy I a, I c

CZWARTEK 04.09.2014 – P.Maria Piciw – sala nr 1

godz. 17;00               klasa II a

godz. 17;30 – 18;00 klasa III a, VIa

ŚRODA 03.09.2014 – P.Agnieszka Zembrzuska – sala nr 1

godz. 16;00 klasa I d

godz. 17;00 klasa II c

godz. 17;30 klasa III c, III d


ZEBRANIA Z RODZICAMI – NAUCZYCIELE INSTRUMENTU

WTOREK 02.09.2014 – godz. 18;00

P. Grażyna Radkowska                        sala nr 23

P. Oriana Drachal-Paszkiewicz             sala nr 18

P. Paweł Stępniewski                         sala nr 10 pawilon

P. Wiesława Wytrykowska                  sala nr 17

P. Danuta Feruś-Żurek                       sala nr 8 pawilon

P. Lidia Krzyżanowska                        sala nr 14

P. Katarzyna Józefowicz                     sala nr 23

P. Dorota Buczyńska-Prokopowicz     sala nr 15

ŚRODA 03.09.2014 – godz. 18;00

P. Beata Ciara                                sala perkusyjna

P. Jacek Gołębiewski                      sala nr 18

P. Iwona Perkowska                      sala nr 15

P. Ewa Sobiera                               sala nr 17

P. Elżbieta Rakoczy                         sala nr 10 pawilon

P. Elżbieta Kijowska                        sala nr 3

P. Beata Walęcka-Jackowska           sala nr 14

P. Joanna Ludwiniak                       sala nr 13

P. Grzegorz Mańkowski                   sala nr 26

P. Maria Szalecka-Rosołowska         sala nr 16

P. Jadwiga Błazik                            sala nr 18

CZWARTEK  04.09.2014 – godz. 18;00

P. Barbara Musiej                            sala nr 8 pawilon

P. Monika Szczęsna                          sala nr 18

P. Agnieszka Rogowiecka                 sala nr 11

P. Marzenna Maksymienko               sala nr 26

P. Jolanta Generowicz                       sala nr 23

Rada Rodziców

DECYZJĄ WALNEGO ZEBRANIA RODZICÓW

PODJĘTĄ  W UBIEGŁYM ROKU,

SUGEROWANE KWOTY DAROWIZN NA RZECZ SZKOŁY

WYNOSZĄ 400 ZŁOTYCH ROCZNIE Z PODZIAŁEM NA KONTA:

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy PSM I st. nr 3

ul. Grochowska 64

04-301 Warszawa

60 1020 1127 0000 1102 0008 2586

Darowizna na cele szkoły.  (200 ZŁOTYCH).

DOCHODY WŁASNE;

Rada Rodziców przy PSM I st. nr 3

ul. Grochowska 64

04-301 Warszawa

53 1020 1127 0000 1402 0189 2488

Darowizna na cele szkoły. (200 ZŁOTYCH).

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT JEDNORAZOWO

LUB W RATACH NA WYŻEJ WYMIENIONE KONTA,

BĄDŹ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

RADA RODZICÓW