Reklama

Szkoła Muzyczna im. Juliusza Zarębskiego

SPONSOR KONCERTÓW SZKOLNYCH

KONCERTY SZKOLNE W ROKU 2013 i 2014 DOFINANSOWANE PRZEZ:

 

Rada Rodziców

DECYZJĄ WALNEGO ZEBRANIA RODZICÓW

PODJĘTĄ  W UBIEGŁYM ROKU,

SUGEROWANE KWOTY DAROWIZN NA RZECZ SZKOŁY

WYNOSZĄ 400 ZŁOTYCH ROCZNIE Z PODZIAŁEM NA KONTA:

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy PSM I st. nr 3

ul. Grochowska 64

04-301 Warszawa

60 1020 1127 0000 1102 0008 2586

Darowizna na cele szkoły.  (200 ZŁOTYCH).

DOCHODY WŁASNE;

Rada Rodziców przy PSM I st. nr 3

ul. Grochowska 64

04-301 Warszawa

53 1020 1127 0000 1402 0189 2488

Darowizna na cele szkoły. (200 ZŁOTYCH).

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT JEDNORAZOWO

LUB W RATACH NA WYŻEJ WYMIENIONE KONTA,

BĄDŹ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

RADA RODZICÓW

OGŁOSZENIE

 

KONKURS PLASTYCZNY

„SZKOŁA TAŃCEM MALOWANA”


Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Technika prac dowolna.

Chętne osoby otrzymają podobrazie/płótno formatu A3, na którym należy wykonać pracę.

Termin oddania prac - 15 grudnia 2014r.

Podpisane prace( imię, nazwisko, klasa i wiek uczestnika) prosimy zostawiać w sekretariacie szkoły.

Wszystkie prace konkursowe wezmą udział w wystawie na terenie szkoły, a uczestnicy otrzymają nagrody.

Ponieważ musimy zakupić płótna prosimy chętnych o wpisanie się na listę wywieszoną na korytarzu.

Zamknięcie listy - 18 listopada 2014 r.

Rada Rodziców

 

 

SZKOŁA OCZAMI UCZNIA

DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA


Zapraszamy wszystkich uczniów do robienia przez cały rok zdjęć dokumentujących życie szkoły (wyjazdy na konkursy, zajęcia z nauczycielami, imprezy szkolne itp.)

Najlepsze zdjęcia będą umieszczone w galerii na stronie szkoły i wyeksponowane na festynie szkolnym.

Zdjęcia, na  nośnikach  elektronicznych, w podpisanej kopercie, prosimy zostawiać w sekretariacie szkoły.

RADA RODZICÓW

 

DEKORUJEMY SZKOLNĄ CHOINKĘ


Zapraszamy wszystkich chętnych (dzieci, nauczycieli, rodziców, opiekunów)do zrobienia ozdób choinkowych na szkolną choinkę.

Wszystkie prace prosimy podpisać i zostawić w sekretariacie szkoły. Najpiękniejsza ozdoba zostanie nagrodzona.

Rada Rodziców


Juliusz Zarebski

OGŁOSZENIE

Planowana wycieczka do Szafarni nie dojdzie do skutku

z powodu braku chętnych.

Nowy termin wycieczki do Szafarni

(miejscowość związana z Fryderykiem Chopinem)

planowany jest na 11-12 czerwca 2015r.

Chętni uczniowie z klas V i VI proszeni są o zapisywanie

w sekretariacie szkoły.

Koszt wycieczki około 60zł.

 

Warunkiem realizacji wyjazdu jest zapisanie się minimum 24 uczniów.