Reklama

Szkoła Muzyczna im. Juliusza Zarębskiego

SPONSOR KONCERTÓW SZKOLNYCH

KONCERTY SZKOLNE W ROKU 2013 i 2014 DOFINANSOWANE PRZEZ:

 

Rada Rodziców

DECYZJĄ WALNEGO ZEBRANIA RODZICÓW

PODJĘTĄ  W UBIEGŁYM ROKU,

SUGEROWANE KWOTY DAROWIZN NA RZECZ SZKOŁY

WYNOSZĄ 400 ZŁOTYCH ROCZNIE Z PODZIAŁEM NA KONTA:

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy PSM I st. nr 3

ul. Grochowska 64

04-301 Warszawa

60 1020 1127 0000 1102 0008 2586

Darowizna na cele szkoły.  (200 ZŁOTYCH).

DOCHODY WŁASNE;

Rada Rodziców przy PSM I st. nr 3

ul. Grochowska 64

04-301 Warszawa

53 1020 1127 0000 1402 0189 2488

Darowizna na cele szkoły. (200 ZŁOTYCH).

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT JEDNORAZOWO

LUB W RATACH NA WYŻEJ WYMIENIONE KONTA,

BĄDŹ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

RADA RODZICÓW

OGŁOSZENIE

 

SZKOŁA OCZAMI UCZNIA

DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA


Zapraszamy wszystkich uczniów do robienia przez cały rok zdjęć dokumentujących życie szkoły (wyjazdy na konkursy, zajęcia z nauczycielami, imprezy szkolne itp.)

Najlepsze zdjęcia będą umieszczone w galerii na stronie szkoły i wyeksponowane na festynie szkolnym.

Zdjęcia, na  nośnikach  elektronicznych, w podpisanej kopercie, prosimy zostawiać w sekretariacie szkoły.

RADA RODZICÓW

 

 


Inwestycje

Zadania dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

OGŁOSZENIE

Planowana wycieczka do Szafarni nie dojdzie do skutku

z powodu braku chętnych.

Nowy termin wycieczki do Szafarni

(miejscowość związana z Fryderykiem Chopinem)

planowany jest na 11-12 czerwca 2015r.

Chętni uczniowie z klas V i VI proszeni są o zapisywanie

w sekretariacie szkoły.

Koszt wycieczki około 60zł.

 

Warunkiem realizacji wyjazdu jest zapisanie się minimum 24 uczniów.