Szkoła Muzyczna im. Juliusza Zarębskiego

Juliusz Zarebski

SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA OD

OGŁOSZENIE

W DNIACH OD 27.06. DO 05.07.2014

SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA.

OD DNIA 07.07.2014 DO 29.08.2014

SEKRETARIAT SZKOŁY BĘDZIE CZYNNY

W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

Rada Rodziców

DECYZJĄ WALNEGO ZEBRANIA RODZICÓW

PODJĘTĄ  W UBIEGŁYM ROKU,

 SUGEROWANE KWOTY DAROWIZN NA RZECZ SZKOŁY

 WYNOSZĄ 400 ZŁOTYCH ROCZNIE Z PODZIAŁEM NA KONTA:

 RADA RODZICÓW

 Rada Rodziców przy PSM I st. nr 3

 ul. Grochowska 64

 04-301 Warszawa

 60 1020 1127 0000 1102 0008 2586

 Darowizna na cele szkoły.  (200 ZŁOTYCH).

 * Rada Rodziców zaprasza wszystkich do zapoznania się z naszą działalnością.

WYNIKI REKRUTACJA

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZOSTANĄ WYWIESZONE

11 CZERWCA OD GODZ. 17 00.

NIE BĘDĄ UDZIELANE INFORMACJE TELEFONICZNIE.

 

16, 17, 18 CZERWCA

ROZMOWY DYREKTORA SZKOŁY

Z RODZICAMI DZIECI NIE PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

ZAPISY NA ROZMOWY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH

DO KLAS PIERWSZYCH I WYŻSZYCH

ODBĘDZIE SIĘ

23 CZERWCA 2014r. O GODZ. 18 00.

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

25 czerwca godz.18°°

klasy VI

26 czerwca godz.18°°

klasy I – V

Uchwałą Rady Pedagogicznej i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców

27 czerwca

jest dniem wolnym od zajęć.